top of page

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 27001

ISO 31000

Skal du ISO-sertifiseres?
Vi får deg kjapt på plass!

Vi leverer systemer og hjelp til alt fra ISO-dokumentasjon,
Achilles, HMS og bærekraft til GDPR, anbud og brannvern m.m.

Fonn Software gjør jobben –
på rekordtid!

Tjenester

Vi tar hånd om hele prosessen for dere:

  • ISO-dokumentasjon (bl.a. 9001, 14001, 45001, 27001)

  • Achilles-registrering (Alle plattformer)

  • GDPR-rutiner

  • Bærekraft-rutiner (Åpenhetsloven)
     

Dette og mye mer er noe av det våre konsulenter kan bistå dere med, enten det gjelder ISO-sertifisering, anbudsdokumentasjon til viktige kunder, eller offentlige krav.

Digitale støtteverktøy

Vi har flere gode webbaserte moduler for kvalitetsstyring i virksomheten, og de viktigste er:

  • QM Process Komplett verktøy for Kvalitets-, HMS- og Miljøstyring

  • BackFeedVerktøy for håndtering av alle typer avvik og tilbakemeldinger m.m.

  • EQuipOpplæringsverktøy for både egne kurs og systemer, samt våre ferdige kurs i HMS, GDPR, ISO m.m.

Bærekraft

Miljøstyring

GDPR

Internrevisjon

Eksternrevisjon

bottom of page