top of page

Våre tjenester

Vi kan bistå med alt innen dokumentasjon.

Fonn Logo gj.s.png

1

ISO- dokumentasjon

Har dere fått krav om samsvar med en ISO-standard eller skal sertifiseres?

Vi bistår med dokumentasjon og system fra A-Å.

2

Revisjoner og auditer

Skal dere ha interne revisjoner, revidere en leverandør eller bli revidert av en kunde?

Vi kan bidra med hele prosessen.

3

Registrering i Achilles, Magnet, Ecovadis etc.

Har dere fått krav om Achilles, Magnet eller Ecovadis godkjenning i forhold til Olje/energi-sektoren, transportsektoren eller andre?

Vi hjelper deg!

4

GDPR

Ville du taklet en bot på 4% av omsetningen til bedriften?
Sliter dere fortsatt med å få på plass alt GDPR-loven krever?

Vi hjelper med å utarbeide nødvendige rutiner og dokumentasjon.

5

Bærekraft

Trenger dere en ny bærekraftstrategi, har krav fra kunder om kontroll i leverandørkjeden, eller å få på plass rutiner iht. den nye Åpenhetsloven? Kontakt oss!

6

Miljøfyrtårn

Skal dere Miljøfyrtårn-sertifiseres? Vi har mange års erfaring, og vi har systemer og dokumentasjon vi kan bistå med.

ISO-dokumentasjon

Flere og flere bedrifter får krav til å dokumentere samsvar med ulike ISO-standarder eller å være sertifisert. Det være seg ISO 9001, 14001, 45001, 27001 eller 31000m.fl. 
Tanken på å skulle ISO sertifiseres kan gjøre noen og enhver lettere svett. Systemene og kompetansen du får fra oss, vil imidlertid bidra til at denne prosessen blir betydelig enklere enn du har sett for deg.
Du får det på plass på rekordtid!
mann.png

I et avklart samarbeid hjelper vi dere igjennom hele prosessen frem til sertifisering: fra risikoanalyser og prosesskartlegging, til innarbeiding av rutiner, ledelsens gjennomgang, intern måling og kontroll, interne revisjoner, revisjon av leverandører og selve sertifiseringsprosessene. Vi vet hva som skal til, har egnede og tilpassede verktøy, og loser deg trygt igjennom hele prosessen slik at du kan stå inne for systemet og prosessene dine ved revisjon.

Et samarbeid med oss gir deg viktige fordeler:
 

1.Du får et system som er 100% i samsvar med ISO sine krav og forventninger
Du får et oppegående og levende styringssystem som gir deg reell styring av prosessene dine, og som stemmer overens med ISO-standarden sine krav og forventninger. Det ligger inne rutiner, dokumenter, praktiske løsninger, og annet du måtte trenge. Du får et automatisert system med mobilapp og e-mailfunksjon, som både ledelsen og de ansatte vil trives med. QM Process er et enkelt, profesjonelt og arbeidsbesparende kvalitetsstyringssystem.

 

2. Du blir en prioritert leverandør
Kunden er forsåvidt ikke så interessert i antall permer du har i hyllen, eller hvilke diplom du har på veggen. De er interessert i om du i praksis er i henhold til standardens krav:
• er i stand til å få bort avvik og feil dersom de oppstår?
• er opptatt med kundens ve og vel? Kvalitet, leveringstid etc.?
• tar vare på tilbakemeldingene du får, og behandler dem seriøst?
• er i samsvar med lovkrav og kundekrav?
• om du jobber med kontinuerlig forbedring?
• og om du er en bedre leverandør til neste år, enn du er i år?

Etter kort tid kan du dokumentere at dette er en viktig del av bedriftens aktiviteter, og du vil garantert bli en prioritert leverandør.

Revisjoner og auditer

Har du fått forespørsler fra kunder eller har du behov for å få utført revisjoner og auditer? Vi kan bidra med hele prosessen. Om du allerede er sertifisert, er det et krav at du i henhold til revisjonsplanen skal gjennomføre planlagte interne revisjoner i løpet av året. Har du fått innkalling til en kundeaudit, eller ønsker du å foreta en audit hos en av dine leverandører? Vi hjelper deg uansett type revisjon/audit.
Du kan føle deg trygg ved besøk utenfra!
mann 2.2.png

Styringssystemet skal revideres og følges opp, både hos deg, og hos aktuelle leverandører. Dette kan vi hjelpe deg med. Vi bidrar på følgende typer revisjoner og auditer:
• Intern Revisjon
• Ekstern Revisjon
• Revisors gjennomgang
• Kundeaudit
• Leverandøraudit

• Ledelsens gjennomgåelse
 

Vi tar deg igjennom hele prosessen fra innkalling og gjennomføring, til evaluering og rapportering. Ved kundeaudit tar vi en gjennomgang av innkallelse og agenda fra kunden, gjennomfører eller bistår i møtet og evaluerer og rapporterer.

Registrering i Achilles, Magnet, Ecovadis etc.

Har du fått krav om Achilles, Magnet eller Ecovadis godkjenning i forhold til Olje/energi-sektoren, transport-sektoren eller andre?
Vi hjelper deg, enkelt og kostnadseffektivt!

Hva trenger du for å bli godkjent?

Du må ha implementert og dokumentert et kvalitetssystem i henhold til en

internasjonal standard som f.eks. ISO 9001. Det stilles ikke krav til tredjeparts sertifisering, men det gir selvsagt høyere score. Du må også besvare obligatoriske spørsmål hos Achilles, Magnet og Ecovadis etc., angående ditt kvalitetssystem.

achilles 2.png

Achilles, Magnet og Ecovadis etc. opererer med ulike scoringer på sine godkjenninger. Dersom kvalitetssystem, HMS arbeid og annet som disse har krav til bare så vidt er på plass, får du lav scoring. Dersom nevnte områder er gjennomarbeidet, får du høyere scoring. Vi hjelper deg til å dokumentere toppscore!

GDPR

De nye personvern-kravene iht. GDPR stiller strenge krav til gode rutiner. Datatilsynet har i økende grad bøtelagt både små og store virksomheter med bøter på opptil flere hundre tusen, selv for overtredelser som kan virke som ubetydelige. 

De fleste virksomheter har fått på plass et minimum iht. kravene, bl.a. en såkalt Personvernerklæring, og der har det for de aller fleste stoppet opp. Men GDPR-forordningen inneholder vesentlig flere krav til rutiner og dokumentasjon som må på plass.

gdpr.jpg

Vi kan hjelpe dere både med en kontroll og kartlegging, i tillegg til å utarbeide nødvendige rutiner og dokumentasjon.

5 ekstra kritiske spørsmål:
 1. Har dere dokumenterte rutiner for behandling av personopplysningene?
   

 2. Blir disse rutinene gjennomgått og oppdatert regelmessig?
   

 3. Har dere kontroll på sletting og hvor lenge personopplysninger kan lagres?
   

 4. Har dere gjennomført en tilfredsstillende risikovurdering på alle områder?
   

 5. Har alle ansatte og andre interesseparter fått tilfredsstillende opplæring og informasjon?
   

Er svaret nei på noen av disse spørsmålene? Vi hjelper dere!

Bærekraft

Åpenhetsloven som trådte i kraft i 2021, stiller strenge krav til dokumenterte rutiner for kontroll og etterlevelse i hele leverandørkjeden. I tillegg krever flere og flere kunder leverandørens tilknytning til FN’s bærekraftsmål og/eller krav til Miljødokumentasjon.

Vi har flere års erfaring med å utarbeide rutiner og dokumentasjon for kravene åpenhetsloven inneholder. Vi bistår også i utarbeidelser av Bærekraftstrategier, rutiner og målsettinger iht. FN’s bærekraftsmål.

Skjermbilde 2024-03-21 132817.png

Miljøfyrtårn

Vi har mange års erfaring, og vi har systemer og dokumentasjon vi kan bistå med, dersom du skal sertifiseres iht Miljøfyrtårnets krav.

Miljøfokus og miljøkravene blir ikke mindre fremover. Miljøfyrtårn er en av Norges mest brukte miljøsertifiseringer, og vi hjelper dere med alt som kreves i den sammenheng.

bærekraft.jpg
Spørsmål?
Kontakt oss her eller i Chat-boksen!

Takk for din henvendelse!

bottom of page