top of page

ISO-dokumentasjon

Har dere fått krav om samsvar med en ISO-standard eller skal sertifiseres? Vi bistår med dokumentasjon og system fra A-Å.

GDPR

Ville du taklet en bot på 4% av omsetningen til bedriften?
Sliter dere fortsatt med å få på plass alt som den nye GDPR-loven krever? Vi hjelper med å utarbeide nødvendige rutiner og dokumentasjon.

Revisjoner og auditer

Skal dere ha interne revisjoner, revidere en leverandør eller bli revidert av en kunde? Vi kan bidra med hele prosessen.

Miljøfyrtårn

Skal dere Miljøfyrtårn-sertifiseres? Vi har mange års erfaring, og vi har systemer og dokumentasjon vi kan bistå med.

Achilles eller
EPIM-registrering

Har dere fått krav om Achilles eller EPIM godkjenning i forhold til Olje/energi-sektoren, transportsektoren eller andre? Vi hjelper deg!

Bærekraft

Trenger dere en ny bærekraftstrategi, har krav fra kunder om kontroll i leverandørkjeden, eller å få på plass rutiner iht. den nye Åpenhetsloven?  Kontakt oss!

ISO dokumentasjon

ISO-dokumentasjon

Flere og flere bedrifter får krav til å dokumentere samsvar med ulike ISO-standarder eller å være sertifisert. Det være seg ISO 9001, 14001, 45001, 27001 eller 31000 m.fl.
mann.png

Tanken på å skulle ISO sertifiseres kan gjøre noen og enhver lettere svett. Systemene og kompetansen du får fra oss, vil imidlertid bidra til at denne prosessen blir betydelig enklere enn du har sett for deg.

Du får det på plass på rekordtid!

I et avklart samarbeid hjelper vi dere igjennom hele prosessen frem til sertifisering: fra risikoanalyser og prosesskartlegging, til innarbeiding av rutiner, ledelsens gjennomgang, intern måling og kontroll, interne revisjoner, revisjon av leverandører og selve sertifiseringsprosessene. Vi vet hva som skal til, har egnede og tilpassede verktøy, og loser deg trygt igjennom hele prosessen slik at du kan stå inne for systemet og prosessene dine ved revisjon.

Et samarbeid med oss gir deg viktige fordeler:
 

1.Du får et system som er 100% i samsvar med ISO sine krav og forventninger
Du får et oppegående og levende styringssystem som gir deg reell styring av prosessene dine, og som stemmer overens med ISO-standarden sine krav og forventninger. Det ligger inne rutiner, dokumenter, praktiske løsninger, og annet du måtte trenge. Du får et automatisert system med mobilapp og e-mailfunksjon, som både ledelsen og de ansatte vil trives med. QM Process er et enkelt, profesjonelt og arbeidsbesparende kvalitetsstyringssystem.

 

2. Du blir en prioritert leverandør
Kunden er forså vidt ikke så interessert i antall permer du har i hyllen, eller hvilke diplom du har på veggen. De er interessert i om du i praksis er i henhold til standardens krav:
• er i stand til å få bort avvik og feil dersom de oppstår?
• er opptatt med kundens ve og vel? Kvalitet, leveringstid etc.?
• tar vare på tilbakemeldingene du får, og behandler dem seriøst?
• er i samsvar med lovkrav og kundekrav?
• om du jobber med kontinuerlig forbedring?
• og om du er du en bedre leverandør til neste år, enn du er i år?

Etter kort tid kan du dokumentere at dette er en viktig del av bedriftens aktiviteter, og du blir garantert en
prioritert leverandør.

Achilles eller
EPIM-registrering

Har du fått krav om Achilles eller EPIM godkjenning i forhold til
Olje/energi-sektoren, transportsektoren eller andre? Vi hjelper deg, enkelt og kostnadseffektivt!
achilles 2.png

Hva trenger du for å bli godkjent?

Du må ha implementert og dokumentert et kvalitetssystem i henhold til en internasjonal standard som f.eks. ISO 9001. Det stilles ikke krav til tredjeparts sertifisering, men det gir selvsagt høyere score. Du må også besvare obligatoriske spørsmål hos Achilles angående ditt kvalitetssystem.

Achilles opererer med ulike scoringer på sine godkjenninger. Dersom kvalitetssystem, HMS arbeid og annet som Achilles har krav til bare så vidt er på plass, får du lav scoring. Dersom disse områdene er gjennomarbeidet, får du høyere scoring. Vi hjelpe deg å dokumentere toppscore!

Miljøfyrtårn

Vi har mange års erfaring, og vi har systemer og dokumentasjon vi kan bistå med, dersom du skal sertifiseres iht Miljøfyrtårnets krav.
bærekraft.jpg

GDPR

De nye personvern-kravene iht. GDPR stiller strenge krav til gode rutiner. Datatilsynet har i økende grad bøtelagt både små og store virksomheter med bøter på opptil flere hundre tusen, selv for overtredelser som kan virke som ubetydelige. 
gdpr.jpg

De fleste virksomheter har fått på plass et minimum iht. kravene, bl.a. en såkalt Personvernerklæring, og der har det for de aller fleste stoppet opp. Men GDPR-forordningen inneholder vesentlig flere krav til rutiner og dokumentasjon som må på plass.
Vi kan hjelpe dere både med en kontroll og kartlegging, i tillegg til å utarbeide nødvendige rutiner og dokumentasjon.

5 ekstra kritiske spørsmål:
 1. Har dere dokumenterte rutiner for behandling av personopplysningene?
   

 2. Blir disse rutinene gjennomgått og oppdatert regelmessig?
   

 3. Har dere kontroll på sletting og hvor lenge personopplysninger kan lagres?
   

 4. Har dere gjennomført en tilfredsstillende risikovurdering på alle områder?
   

 5. Har alle ansatte og andre interesseparter fått tilfredsstillende opplæring og informasjon?
   

Er svaret nei på noen av disse spørsmålene? Vi hjelper dere!

Revisjoner og auditer

Har du fått forespørsler fra kunder eller har du behov for å få utført revisjoner og auditer? Vi kan bidra med hele prosessen.
mann 2.2.png

Om du allerede er sertifisert, er det et krav at du i henhold til revisjonsplanen skal gjennomføre planlagte interne revisjoner i løpet av året. Har du fått innkalling til en kundeaudit, eller ønsker du å foreta en audit hos en av dine leverandører?
Vi hjelper deg uansett type revisjon/audit.

Du kan føle deg trygg ved besøk utenfra!

Styringssystemet skal revideres og følges opp, både hos deg, og hos aktuelle leverandører. Dette kan vi hjelpe deg med. Vi bidrar på følgende typer revisjoner og auditer:
• Intern Revisjon
• Ekstern Revisjon
• Revisors gjennomgang
• Kundeaudit
• Leverandøraudit

• Ledelsens gjennomgåelse
 

Vi tar deg igjennom hele prosessen fra innkalling og gjennomføring, til evaluering og rapportering. Ved kundeaudit tar vi en gjennomgang av innkallelse og agenda fra kunden, gjennomfører eller bistår i møtet og evaluerer og rapporterer

Bærekraft

Den nye åpenhetsloven som er vedtatt og trer i kraft i 2021, stiller strenge krav til dokumenterte rutiner for kontroll og etterlevelse i hele leverandørkjeden.
I tillegg krever flere og flere kunder leverandørens tilknytning til FN’s bærekraftsmål og/eller krav til Miljødokumentasjon.
bærekraft 1.jpg

Vi har allerede flere års erfaring med å utarbeide rutiner og dokumentasjon for flere av kravene som den nye åpenhetsloven inneholder. Vi bistår også i utarbeidelser av Bærekraftstrategier, rutiner og målsettinger iht. FN’s bærekraftsmål.

Miljøfokus og miljøkravene blir ikke mindre fremover. Miljøfyrtårn er en av Norges mest brukte miljøsertifiseringer, og vi hjelper dere med alt som kreves i den sammenheng.

Spørsmål?
Kontakt oss her eller i Chat-boksen!

Takk for innsendingen din!

GDPR
Rev. og audit
Achilles epim
Bærekraft
Miljøfyrtårn
bottom of page