top of page

Digitale støtteverktøy

Vi har utviklet en rekke digitale nettbaserte og effektive støtteverktøy gjennom årene. Disse er enkle å tilpasse din bedrift og dine behov.
 
BackFeed
318056128.png

Tilbakemeldinger kan bli din viktigste ressurs!

BackFeed er et optimalt verktøy for registrering, behandling og evaluering av alle typer tilbakemeldinger. Avvik, forbedringsforslag, HMS-hendelser mm. I tillegg er det et uovertruffent godt verktøy for gjennomføring av faste rutiner og krav som krever oppfølging og dokumentasjon.

 • Fang opp avvik og tilbakemeldinger – på både PC og mobil

mobil.png
bf 1.png
 • Loggføre og behandle
  tilbakemeldinger

bf 3.png
 • Årsaksanalyser og Lean-behandling

bf 2.png
 • Tiltak og evaluering

318072014.png
QM Process

QM Process et effektivt og levende styrings-system iht. ISO-standardene, som gir deg reell styring av prosessene dine!

QM Process er et skybasert prosessorientert ledelsessystem for Kvalitet, HMS og Ytre miljø som har bidratt til effektiv prosess-styring for våre kunder. Et effektivt system for prosesskontroll, dokumentstyring, sjekklister mm.

Bilde 1 QMS.JPG
 • Mange designmuligheter

Bilde 2 QMS.JPG
 • Aktiv flytskjema-struktur

Bilde 3 QMS.JPG
 • Tekstprosedyrer direkte eller som vedlegg

318056224.png
E-QUIP
Kurs og opplæring

E-QUIP gjør det enkelt å lage profesjonell intern opplæring!
E-QUIP er stadig mer i bruk hos våre kunder. Dette verktøyet gjør det enkelt å bygge de ansattes kompetanse, uansett hvilket opplæringsbehov de måtte ha. Alle bedrifter har spesielle behov for å kjøre opplæring mot egne systemer. Med E-QUIP kan du ha på plass profesjonell intern opplæring på kort tid.

Du velger om du ønsker å gjøre det selv, eller om vi skal gjøre det for deg! 

 

equip 1.png
 • Enkelt oppsett med plass til mange kurs

equip 2.png
 • Bruk din eksisterende dokumentasjon i en enkel redigeringsmodul

equip 3.png
 • Kurs etter endt opplæring

bottom of page