top of page

Digitale støtteverktøy

Vi har utviklet en rekke digitale nettbaserte og effektive

støtteverktøy gjennom årene. Disse er enkle å tilpasse din bedrift og dine behov.

Fonn Logo gj.s.png

BACKFEED

318056128.png

QM PROCESS

318072014.png

E-QUIP

318056224.png

1

2

3

318056128.png
BackFeed

Tilbakemeldinger kan bli din viktigste ressurs!

BackFeed er et optimalt verktøy for registrering, behandling og evaluering av alle typer tilbakemeldinger. Avvik, forbedringsforslag, HMS-hendelser mm. I tillegg er det et uovertruffent godt verktøy for gjennomføring av faste rutiner og krav som krever oppfølging og dokumentasjon.

 • Fang opp avvik og tilbakemeldinger – på både PC og mobil

mobil.png
bf 1.png
 • Loggføre og behandle
  tilbakemeldinger

Skjermbilde 2024-03-22 105018.png
 • Årsaksanalyser og
  Lean-behandling

bf 2.png
 • Tiltak og evaluering

318072014.png
QM Process

QM Process et effektivt og levende styrings-system iht. ISO-standardene, som gir deg reell styring av prosessene dine!

QM Process er et skybasert prosessorientert ledelsessystem for Kvalitet, HMS og Ytre miljø som har bidratt til effektiv prosess-styring for våre kunder. Et effektivt system for prosesskontroll, dokumentstyring, sjekklister mm.

Bilde 1 QMS.JPG
 • Mange designmuligheter

Bilde 2 QMS.JPG
 • Aktiv flytskjema-struktur

Bilde 3 QMS.JPG
 • Tekstprosedyrer direkte eller som vedlegg

318056224.png
E-QUIP
Kurs og opplæring

E-QUIP gjør det enkelt å lage profesjonell intern opplæring!
E-QUIP er stadig mer i bruk hos våre kunder. Dette verktøyet gjør det enkelt å bygge de ansattes kompetanse, uansett hvilket opplæringsbehov de måtte ha. Alle bedrifter har spesielle behov for å kjøre opplæring mot egne systemer. Med E-QUIP kan du ha på plass profesjonell intern opplæring på kort tid.

Du velger om du ønsker å gjøre det selv, eller om vi skal gjøre det for deg! 

 

 • Enkelt oppsett med plass til mange kurs

equip 1.png
equip 2.png
 • Bruk din eksisterende dokumentasjon i en enkel redigeringsmodul

equip 3.png
 • Kurs etter endt opplæring

Spørsmål?
Kontakt oss her eller i Chat-boksen!

Takk for din henvendelse!

bottom of page